telefon

Telefon: 011 718 25 24
Mobilni: 064 0195 302
Jurija Gagarina 235, Novi Beograd
Licencirana auto škola. Broj licence: 20

Cenovnik

 

 Pogledajte cenovnik obuke i polaganja vozačkog ispita za AM, A1, A2, A i B   kategoriju za 2016.godinu.

Cenovnik AM kategorije pogledajte ovde »
Cenovnik A1 kategorije pogledajte ovde »
Cenovnik A2 kategorije pogledajte ovde »
Cenovnik A kategorije pogledajte ovde »
Cenovnik B kategorije pogledajte ovde »
     

 

CENOVNIK POLAGANJA TEORIJSKOG ISPITA

Teorijski ispit
AM, A1, A2, A Kategorija 
Cena 
Taksa Mup-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita - UKUPNO - >  4.000,00 
Teorijski ispit
B Kategorija 
Cena 
Taksa Mup-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita - UKUPNO - >  4.000,00 
   

 

CENOVNIK POLAGANJA PRAKTIČNOG ISPITA

Praktičan ispit
AM, A1, A2, A Kategorija 
Cena 
Taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon ...) - UKUPNO- > 4.000,00 
Praktičan ispit
B Kategorija 
Cena 
Taksa MUP-u, taksa privrednom društvu i svi troškovi organizovanja i sprovođenja ispita (vozilo, gorivo, ispitivači, poligon ...) - UKUPNO- > 4.000,00 
   

 

CENOVNIK DOPUNSKIH ČASOVA

Dopunski časovi  Cena 
AM, A1, A2, A Kategorija  1.000,00 
B Kategorija  1.200,00  
   

 

CENOVNIK OBAVEZNIH DOPUNSKIH CASOVA ZA KANDIDATE SA STAROM OBUKOM

Obavezni dodatni časovi za kandidate koji  su imali obuku po "starom" nastavnom planu i programu
A1, A2, A i B Kategoriju
 
Cena 
Dodatna teorijska obuka - 3 časa  1.500,00 
Dodatna praktična obuka - 3 časa  3.000,00 
   

 

CENOVNIK PRVE POMOĆI

- od 01.03.2016. u Prostorijama Auto škole VIR (obuka i polaganje prve pomoći) - 4.000,00

Prva pomoć  Cena 
Dom zdravlja Dr. Ristić (kurs i polaganje prve pomoći)  5.300,00 
Hitna Pomoc Beograd  5.500,00  
Crveni Krst  5.300,00  

 

KNJIGA PRIRUČNIK

Knjiga - priručnik  Cena 
KNJIGA - PRIRUČNIK za polaganje A, B1, B i BE katgorije - novi zakon        /