telefon

Telefon: 011 718 25 24
Mobilni: 064 0195 302
Jurija Gagarina 235, Novi Beograd
Licencirana auto škola. Broj licence: 20

Novosti

- 07.12.2017.-
 *** Nove grupe za teorijsku nastavu počinju sa predavanjem:
 
11.12.2017.(ponedeljak)
 
 I grupa u 09,00,h
II grupa u 16,00 h
 
 
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 
 
 
-04.12.2017. -
                                                          OBUKA I POLAGANJE PRVE POMOĆI

ZA VOZAČE, ODRŽAĆE SE

12.12.2017. u 16,30 h (utorak)

U AUTO ŠKOLI VIR

 CENA 4.000,00

Резултат слика за prva pomoć za vozače

 
07.11.2017.-
 
 *** Nove grupe za teorijsku nastavu počinju sa predavanjem:
  
 
22.11.2017.(sreda)
 
 
 
 I grupa u 09,00,h
 
II grupa u 16,00 h
 

 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 
 

 
- 07.11.2017.- 
 

OBUKA I POLAGANJE

PRVE POMOĆI

ODRŽAĆE SE

14.11.2017. U 16,30 h

U AUTO ŠKOLI VIR

 

 
 
-12.10.2017.-

 *** Nove grupe za teorijsku nastavu počinju sa predavanjem:
 
25.10.2017.(sreda)
 
 I grupa u 09,30,h
II grupa u 16,00 h
 
  
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 
 

- 12.10.2017.-
   OBUKA I POLAGANJE PRVE POMOĆI

ZA VOZAČE, ODRŽAĆE SE

17.10.2017. u 17,00 h (utorak)

U AUTO ŠKOLI VIR

 CENA 4.000,00

Резултат слика за prva pomoć za vozače


 
 
     - 12.10.2017.-
 
 
               T E R M I N I      P O L A G A NJ A  
 
      test          prijava do :      vožnja         prijava do:
24.10.2017. 18.10.2017. 23.10.2017. 16.10.2017.
09.11.2017. 02.11.2017. 26.10.2017. 18.10.2017.
23.11.2017. 16.11.2017. 01.11.2017. 25.10.2017

 
 - 30.09.2017. -

 *** Nove grupe za teorijsku nastavu počinju sa predavanjem:
 
06.10.2017.(petak) u 9,30 h i 16,30 h
 
 
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!

 
-17.08.2017.-

  OBUKA I POLAGANJE PRVE POMOĆI

ZA VOZAČE, ODRŽAĆE SE

24.08.2017. u 16,00 h (četvrtak)

U AUTO ŠKOLI VIR

 CENA 4.000,00

Резултат слика за prva pomoć za vozače

 

 
 -04.07.2017.-
 
 *** Nove grupe za teorijsku nastavu počinju sa predavanjem:
 
 
 
12.07.2017. (sreda)
 
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 

 
-10.06.2017.-
 
T E R M I N I   P O L A G A NJ A   U    JULU   2017

 

                     TEST              PRIJAVA DO           VOŽNJA          PRIJAVA DO

 
23.06.2017. 15.06.2017. 03.07.2017. 23.06.2017.
11.07.2017. 03.07.2017. 17.07.2017. 07.07.2017.
25.07.2017. 17.07.2017. 27.07.2017. 17.07.2017.
 

 
-05.06.2017.-
 
 *** Nove grupe za teorijsku nastavu počinju sa predavanjem:
 
 
 
- 16.06.2017. (petak) u 09,00 h
 
 
i
 
 
-16.06.2017. (petak) u 16,00 h 
 
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 
 
 

 
 - 22.05.2017. -
 
                  T E S T                         P R I J A V A   D O            V O Ž NJ A                 P R I J A V A    D O

 
09.06.2017. 01.06.2017. 01.06.2017. 23.05.2017.
23.06.2017. 15.06.2017. 08.06.2017. 31.05.2017.
    15.06.2017. 07.06.2017.
 
 
 
-08.05.2017.-
 *** Nova grupa za teorijsku nastavu počinje sa predavanjem:
 
- 15.05.2017. (ponedeljak) u 15,00 h
 
 
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole! 

 
 
 
-16.04.2017. -
** Nova grupa za teorijsku nastavu počinje sa predavanjem:
  
 
- 29.04.2017. (subota) u 15,00 h
  
  
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 

 
  -16.04.2017. -

TERMINI POLAGANJA U maju

                T E S T                               Prijava do:                                                    V O Z NJ A                               Prijava do:

26.04.2017. 18.04.2017. 03.05.2017. 24.04.2017.
11.05.2017. 03.05.2017. 15.05.2017. 05.05.2017.
25.05.2017. 17.05.2017. 17.05.2017. 09.05.2017.
 

 -02.04.2017.-

  OBUKA I POLAGANJE PRVE POMOĆI

ZA VOZAČE, ODRŽAĆE SE

08.04.2017. u 9,00 h (subota)

U AUTO ŠKOLI VIR

 CENA 4.000,00

Резултат слика за PRVA POMOĆ


 
 
-27.04.2017.-
  *** Nova grupa za teorijsku nastavu počinje sa predavanjem:
 
- 01.04.2017. (subota)
 
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!

 
 
                                                                                      TERMINI POLAGANJA u aprilu 2017.

 

          T E S T                                Prijava do:                                          V O Z NJ A                                   Prijava do:

10.04.2017.  01.04.2017. 03.04.2017.  24.03.2017.
26.04.2017.  18.04.2017. 12.04.2017.  04.04.2017.
    18.04.2017.  10.04.2017.

 

 

 
 
-04.03.2017.-
 *** Nova grupa za teorijsku nastavu počinje sa predavanjem:
 
- 08.03.2017. (sreda u 09,30 h) !
i
 - 09.03.2017. (četvrtak u 17,00 h)
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 

 

-01.03.2017.-

  OBUKA I POLAGANJE PRVE POMOĆI

ZA VOZAČE, ODRŽAĆE SE

04.03.2017. u 9,00 h (subota)

U AUTO ŠKOLI VIR

 CENA 4.000,00

Резултат слика за PRVA POMOĆ


 -09.02.2017.-

                                                T E R M I N I     P O L A G A NJ A 

 

         TEST                                PRIJAVA DO:                                              VOŽNJA                                       PRIJAVA DO:

24.02.2017.  16.02.2017. 01.03.2017.  23.02.2017.
09.03.2017.  01.03.2017. 13.03.2017.  03.03.2017.
24.03.2017.  16.03.2017. /do 18.03. dodatni 15.03.2017.  07.03.2017
                 


 -13.01.2017.-
Kurs i polaganje prve pomoći za vozače održaće se
28.01.2017. u 9,00 h
u prostorijama Auto škole VIR
cena 4.000,00

 
 -13.01.2017.-
 *** Nova grupa za teorijsku nastavu počinje sa predavanjem:
 
- 27.01.2017. (petak) u 17,00 h
 
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 
Časovi će se održavati svakodnevno (po 3 časa dnevno) da bi se teorijska nastava završila tokim zimskog raspusta!

 
 
 
 
-09.01.2017.-
 
 *** Nova grupa za teorijsku nastavu počinje sa predavanjem:
 
 
- 11.01.2017. (sreda) u 17,15 h
 
 
 Upis se moze izvrsiti online ili u prostorijama auto škole!
 

              -26.12.2016.-

T E R M I N I    P O L A G A NJ A  u januaru 2017.

TEST

PRIJAVA DO

VOŽNJA

PRIJAVA DO

23.12.2016.  15.12.2016. 04.01.2017.  26.12.2016.
12.01.2017.  04.01.2017. 16.01.2017.  06.01.2017.
26.01.2017.  16.01.2017. 18.01.2017.  10.01.2017.